ตะกร้า 0

Tag: Right Sitting Posture

  1. นั่งให้ถูกหลัก ERGONOMIC

    นั่งให้ถูกหลัก ERGONOMIC สรีระศาสตร์ กับลักษณะท่านั่งที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Chair) 1. หน้าจอ ควรอยู่ห่างจากตัว1 ช่วงแขน และ ขอบบนของหน้าจอควรอยู่ระดับเดียวกับระดับสายตา Read more...

1 รายการ

แสดง ต่อหน้า