ตะกร้า 0

ERGONOMIC ที่ใช่ นั่งสบายอย่างเดียวไม่พอ 

ต้องนั่งให้สุขภาพดี และถูกหลัก ERGONOMIC 

1. ศรีษะ = ต้องตรงหรือก้มเล็กน้อย ทำมุม 10-15 องศา สายตาขนานกับพื้น

2. คอ = ไม่เอียงหรือโน้มไปทางด้านใดด้านหนึ่ง

3. หลัง = ชิดติดพนักพิง เอนไแทางด้านหลังเล็กน้อย 120 องศา ตัวตรง ไม่แอ่นหรือก้ม

4. ก้น = ต้องแนบกับบริเวณมุมฉากของพนัก ลงน้ำหนักที่กล้ามเนื้อก้นซ้ายขวาให้เท่ากัน

5. ข้อศอก = วางแนบชิดลำตัว หรือวางบนที่พักแขน ทำมุม 90 องศา ข้อมือและศอกอยู่ในแนวเส้นตรง

6. ต้นขา = วางราบกับที่นั่ง และแนบชิดกับเบาะรองนั่ง

7. เข่า = ข้อพับแนบชิดเบาะรองนั่ง ทำมุม 90 องศา

8. เท้า = วางราบกับพื้นแบบเต็มฝ่าเท้า

นั่งให้ถูกหลัก