ตะกร้า 0

นั่งให้ถูกหลัก ERGONOMIC

นั่งให้ถูกหลัก ERGONOMIC สรีระศาสตร์ กับลักษณะท่านั่งที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Chair) 1. หน้าจอ ควรอยู่ห่างจากตัว1 ช่วงแขน และ ขอบบนของหน้าจอควรอยู่ระดับเดียวกับระดับสายตา

สรีระศาสตร์ กับลักษณะท่านั่งที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Chair)

1. หน้าจอ ควรอยู่ห่างจากตัว1 ช่วงแขน และ ขอบบนของหน้าจอควรอยู่ระดับเดียวกับระดับสายตา
2. ศรีษะ ตั้งตรง หรือ ก้มเล็กน้อย ทำมุม 10-15 องศา สายตาขนานกับพื้น
3. คอ อยู่ในระดับสายตา ไม่เอียง หรือ โน้มไปด้านใดด้านหนึ่ง
4. หลัง ชิดติดพนักพิง เอนไปทางด้านหลังเล็กน้อย 120 องศา ตัวตรง ไม่แอ่นหรือก้ม
5. ก้น ต้องแนบกับบริเวณมุมฉากของพนัก ลงน้ำหนักที่กล้ามเนื้อก้นซ้าย และขวาให้เท่ากัน
6. ข้อศอก วางแนบชิดลำตัว หรือ วางบนที่พักแขนทำมุม 90 องศา ข้อมือ และศอกอยู่ในแนวเส้นตรง
7. ต้นขา วางราบกับที่นั่ง และแนบชิดกับเบาะรองนั่ง
8. เข่า ข้อพับแนบชิดเบาะรองนั่ง ทำมุม 90 องศา
9.เท้า วางราบกับพื้นแบบเต็มฝ่าเท้า